Ansluta till fjärrdatorer

Du kan utföra operationer på en fjärrdator som har VirusScan Enterprise installerat, t.ex. ändra och schemalägga sökningar och uppdateringar, och aktivera och inaktivera sökning vid användning.
OBS: Om du inte har administratörsbehörighet för att ansluta till fjärrdatorer visas felmeddelandet Otillräcklig användarbehörighet, åtkomst nekad.

När du startar VirusScan-fjärrkonsolen visas namnet på datorn du är ansluten till i konsolens namnlist. Om du inte har anslutit till någon annan dator i nätverket visas inte namnet på den lokala datorn i namnlisten. När du öppnar valfri aktivitets egenskapsdialogruta från fjärrkonsolen visas datornamnet i namnlisten i egenskapsdialogrutan.

Du kan ha flera fjärrkonsoler öppna samtidigt. När du stänger dialogrutan Anslut till fjärrdator stängs även anslutningen till fjärrdatorn.

Ansluta till fjärrdatorer