Zastosowania dziennika operacji

W dziennikach operacji programu Konsola programu VirusScan są zapisywane zdarzenia występujące w systemie chronionym przez program VirusScan Enterprise. W poniższej tabeli opisano pliki dziennika.

Wszystkie pliki dziennika operacji są domyślnie zapisywane w jednej z poniższych lokalizacji w zależności od systemu operacyjnego.
  • W systemach Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server i Microsoft 2008 Server — C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • W systemie Microsoft Windows 7 — C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection

Tabela 1. Pliki dziennika
Nazwa pliku Sposób dostępu Wyświetlane informacje
AccessProtectionLog.txt W kolumnie Zadanie kliknij kartę Ochrona przed dostępem | Raporty i kliknij opcję Wyświetl dziennik. Data, godzina, zdarzenie, użytkownik i nazwa pliku.
BufferOverflowProtectionLog.txt W kolumnie Zadanie kliknij kartę Ochrona przed przepełnieniem buforu | Raporty i kliknij opcję Wyświetl dziennik. Data, godzina, który plik wykonywalny spowodował przepełnienie oraz czy było to przepełnienie stosu czy sterty.
MirrorLog.txt
  • W systemach Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server i Microsoft 2008 Server — C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • W systemie Microsoft Windows 7 — C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection
Data, godzina, ścieżka do duplikatów plików oraz ewentualne informacje dodatkowe.
OnAccessScanLog.txt W kolumnie Zadanie kliknij kartę Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu | Ustawienia ogólne | Raporty i kliknij opcję Wyświetl dziennik. Data, godzina, wykryte złośliwe oprogramowanie, podjęta akcja oraz wykryte zagrożenie.
OnDemandScanLog.txt W menu kliknij Zadanie | Wyświetl dziennik. Data, godzina skanowania, podjęta akcja, plik oraz wykryte zagrożenie.
UpdateLog.txt
  • W systemach Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server i Microsoft 2008 Server — C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\DesktopProtection
  • W systemie Microsoft Windows 7 — C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection
Data, godzina aktualizacji, użytkownik, który zainicjował aktualizację oraz wszelkie informacje o aktualizacji.

Zastosowania dziennika operacji