Uruchamianie przykładowej kwerendy

Uruchom prostą kwerendę, aby określić, ile zagrożeń jest wykrywanych tygodniowo w zarządzanych systemach. Ta kwerenda jest tylko przykładem. Uruchamiane i konfigurowane kwerendy zależą od tego, jakie informacje użytkownik potrzebuje uzyskać z bazy danych programu ePolicy Orchestrator.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Aby uruchomić prostą kwerendę programu ePolicy Orchestrator, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6 — Kliknij pozycje Menu | Raportowanie | Kwerendy, przewiń do kwerendy VSE: wykryte zagrożenia tygodniowo i kliknij przycisk Uruchom.
  • ePolicy Orchestrator 4.0 — Kliknij pozycje Raportowanie | Kwerendy, przewiń do kwerendy VSE: wykryte zagrożenia tygodniowo i kliknij przycisk Uruchom.
 2. Jeśli wykryto zagrożenia, kwerenda wyświetli następujące informacje:
  • Wykres słupkowy z liczbą zagrożeń oraz w których tygodniach wystąpiły.
  • Tabelę z podobnymi informacjami i łączną liczbą zagrożeń.
  Uwaga: Kliknięcie informacji na wykresie słupkowym lub w tabeli spowoduje otwarcie danych z bazy danych programu ePolicy Orchestrator.
 3. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do listy kwerend.
Istnieje wiele domyślnych kwerend, które można uruchomić, ponadto można tworzyć własne kwerendy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji programu ePolicy Orchestrator.

Uruchamianie przykładowej kwerendy