Korzystanie z kwerend i desek rozdzielczych

Kwerendy i deski rozdzielcze programu ePolicy Orchestrator służą do monitorowania aktywności systemów zarządzanych przez program McAfee oraz pomagają w określaniu akcji, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia zagrożenia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o kwerendach i deskach rozdzielczych, zobacz:
  • Sekcja Dostęp do kwerend i desek rozdzielczych zawiera pełną listę dostępnych zdefiniowanych kwerend.
  • Dokumentacja produktu ePolicy Orchestrator zawiera informacje dotyczące modyfikowania oraz tworzenia kwerend i desek rozdzielczych.

Korzystanie z kwerend i desek rozdzielczych