Monitorowanie działań w środowisku

Ważnym elementem strategii ochrony jest monitorowanie zdarzeń związanych ze złośliwym oprogramowaniem występujących w systemach. W tym celu należy znać używane narzędzia i sposób ich stosowania.

Monitorowanie działań w środowisku