Konsola programu VirusScan

Ta przykładowa analiza służy jako podstawa do analizy większości scenariuszy ochrony udostępnianej przez aplikację VirusScan Enterprise za pomocą programu Konsola programu VirusScan.

Przed rozpoczęciem pracy

W celu wykonania tej przykładowej analizy wymagany jest bezpośredni lub zdalny dostęp do systemu chronionego przez aplikację VirusScan Enterprise.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie opcję Pomoc.

 1. Na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu i z listy wybierz pozycję Statystyka. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Statystyka skanowania podczas uzyskiwania dostępu.
 2. W grupie Statystyka skanowania zapisz wyświetloną liczbę wykrytych plików. Jeśli liczba ta jest różna od zera, kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości skanowania podczas uzyskiwania dostępu.
 3. Kliknij kartę Raporty i opcję Wyświetl rejestr. W oknie programu Notatnik zostanie wyświetlony plik OnAccessScanLog.txt.
 4. Na podstawie wyświetlonych informacji można określić:
  • Jakiego złośliwego oprogramowania użyto w ataku. Przykład:
    C:\...\eicar.com EICAR test file (plik testowy EICAR) 
  • Jak atak wpłynął na system. Przykład:
    Czyszczenie nie powiodło się ze względu na niemożność usunięcia wirusa 
  • Jakie akcje względem zagrożenia zostały podjęte. Przykład:
    Usunięte 
 5. Za pomocą informacji uzyskanych w poprzednim kroku należy ustalić, czy systemy źródłowe lub docelowe wymagają modyfikacji ustawień ochrony antywirusowej lub czy mają zostać wykonane inne akcje.

Konsola programu VirusScan