Wykrywanie zagrożeń przy skanowaniu poczty e-mail

Po wykryciu zagrożenia w wiadomości e-mail skaner podejmuje akcję odpowiednią do konfiguracji ustawień na karcie Akcje w oknie Właściwości skanowania poczty e-mail podczas dostarczania lub Właściwości skanowania poczty e-mail na żądanie.

Należy przejrzeć informacje w pliku dziennika i zadecydować o podjęciu jednego z następujących działań dodatkowych:

  • Precyzyjne dostrojenie skanowanych elementów — aby skanowanie było bardziej wydajne.
  • Przesłanie próbki do zespołu McAfee Labs do analizy — jeśli skaner wykrywa coś, czego według użytkownika nie powinien wykryć, lub nie wykrywa czegoś, co według użytkownika powinien wykryć, można wysłać próbkę do zespołu McAfee Labs.

Wykrywanie zagrożeń przy skanowaniu poczty e-mail