Wykrywane zagrożenia w postaci niepożądanych programów

Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu, na żądanie i skanujący pocztę e-mail wykrywa niepożądane programy na podstawie Zasad dotyczących niepożądanych programów skonfigurowanych przez użytkownika. W przypadku wykrycia zagrożenia skaner, który wykrył potencjalnie niepożądany program, wykonuje akcję, która została dla niego skonfigurowana na karcie Akcje.

Należy przejrzeć informacje w pliku dziennika i zadecydować o podjęciu jednego z następujących działań dodatkowych:

  • Precyzyjne dostrojenie skanowanych elementów — aby skanowanie było bardziej wydajne.
  • Wykluczenie elementu ze skanowania — jeśli wykryto wiarygodny program, można go skonfigurować jako wykluczenie.
  • Dodanie elementu do zdefiniowanej przez użytkownika listy wykrywanych elementów — jeśli nie wykryto niechcianego programu, można go dodać do zdefiniowanej przez użytkownika listy wykrywania.
  • Przesłanie próbki do zespołu McAfee Labs do analizy — jeśli skaner wykrywa coś, czego według użytkownika nie powinien wykryć, lub nie wykrywa czegoś, co według użytkownika powinien wykryć, można wysłać próbkę do zespołu McAfee Labs.

Wykrywane zagrożenia w postaci niepożądanych programów