Wykrycie zagrożenia w czasie skanowanie na żądanie

Po wykryciu zagrożenia skaner działający na żądanie podejmuje akcję odpowiednią do konfiguracji ustawień na karcie Akcje w oknie Właściwości skanowania na żądanie.

Należy przejrzeć informacje w pliku dziennika i zadecydować o podjęciu jednego z następujących działań dodatkowych:

  • Precyzyjne dostrojenie skanowanych elementów — aby skanowanie było bardziej wydajne.
  • Monitowanie użytkownika o wybór akcji — skonfigurowanie skanera, aby monitował użytkownika o wybór akcji poprzez wybranie działania Monituj użytkownika o wybór akcji w oknie dialogowym Skanowanie na żądanie — postęp.
  • Przesłanie próbki do zespołu McAfee Labs do analizy — jeśli skaner wykrywa coś, czego według użytkownika nie powinien wykryć, lub nie wykrywa czegoś, co według użytkownika powinien wykryć, można wysłać próbkę do zespołu McAfee Labs.

Wykrycie zagrożenia w czasie skanowanie na żądanie