Wykrycie zagrożenia w czasie skanowania podczas uzyskiwania dostępu

Po wykryciu złośliwego oprogramowania skaner działający na żądanie podejmuje akcję odpowiednią do konfiguracji Właściwości skanowania podczas uzyskiwania dostępu na karcie Akcje. Ponadto rejestrowany jest komunikat w oknie dialogowym Komunikaty skanowania podczas uzyskiwania dostępu.

Należy przejrzeć informacje w dzienniku operacji i oknie dialogowym Komunikaty skanowania podczas uzyskiwania dostępu, a następnie zadecydować o podjęciu jednego z poniższych działań dodatkowych.

 • Precyzyjne dostrojenie skanowanych elementów — aby skanowanie było bardziej wydajne, należy wykluczyć wiarygodne pliki, które program VirusScan Enterprise może brać pod uwagę jako zagrożenia, i usunąć znane zagrożenia, które mogą być zapisane w kwarantannie.
 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy element w oknie dialogowym Komunikaty skanowania podczas uzyskiwania dostępu — w celu wykonania następujących czynności:
  • Wyczyść plik — próbuje wyczyścić plik, do którego odnosi się wybrany komunikat.
  • Usuń plik — usuwa plik, do którego odwołuje się wybrany komunikat. Nazwa pliku jest rejestrowana w dzienniku, aby można go było przywrócić za pomocą menedżera Quarantine Manager.
  • Zaznacz wszystko (Ctrl+A) — zaznacza wszystkie komunikaty na liście.
  • Usuń wiadomość z listy (Ctrl+D) — usuwa wybrany komunikat z listy. Komunikaty, które zostały usunięte z listy, są dalej widoczne w pliku dziennika.
  • Usuń wszystkie wiadomości — usuwa wszystkie komunikaty z listy. Komunikaty, które zostały usunięte z listy, są dalej widoczne w pliku dziennika.
  • Otwórz plik dziennika skanowania podczas uzyskiwania dostępu — otwiera plik dziennika operacji skanowania podczas uzyskiwania dostępu. To polecenie jest dostępne tylko w menu Plik.
  • Otwórz plik dziennika ochrony przed dostępem — otwiera plik dziennika operacji ochrony przed dostępem. To polecenie jest dostępne tylko w menu Plik.
  • Jeśli akcja nie jest dostępna dla wybranego komunikatu, odpowiednia ikona, przycisk i elementy menu są wyłączone. Na przykład akcja Wyczyść nie jest dostępna, jeśli plik został już usunięty, a opcja Usuń — jeśli akcja została zablokowana przez administratora.
  • Wyczyść plik — plik nie może zostać wyczyszczony, jeśli plik DAT nie udostępnia funkcji czyszczenia lub został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę. Jeśli plik nie może być wyczyszczony, skaner dodaje do nazwy pliku rozszerzenie .mcm i uniemożliwia dostęp do niego. W pliku dziennika rejestrowana jest informacja dotycząca tego pliku. W takim przypadku zaleca się usunięcie pliku i przywrócenie go z niezainfekowanej kopii zapasowej.
 • Przesłanie próbki do zespołu McAfee Labs do analizy — jeśli skaner wykrywa coś, czego według użytkownika nie powinien wykryć, lub nie wykrywa czegoś, co według użytkownika powinien wykryć, można wysłać próbkę do zespołu McAfee Labs.

Wykrycie zagrożenia w czasie skanowania podczas uzyskiwania dostępu