Wykrycie przepełnienia buforu

Po wykryciu przepełnienia buforu skaner blokuje wykrywanie i odpowiedni komunikat jest rejestrowany w oknie dialogowym Komunikaty skanowania podczas uzyskiwania dostępu. Po przejrzeniu okna dialogowego można zadecydować o podjęciu dodatkowych działań.

Mogą to być:
  • Usunięcie komunikatu — należy wybrać element z listy i kliknąć przycisk Usuń.
  • Utworzenie wykluczenia — jeśli wykryty proces jest procesem pożądanym lub jest to fałszywy alarm, należy utworzyć wykluczenie, korzystając z informacji wyświetlanych w oknie dialogowym Komunikaty skanowania podczas uzyskiwania dostępu. Aby ustalić nazwę procesu będącego właścicielem pamięci przeznaczonej do zapisu, z której pochodzi dane wywołanie, należy przejrzeć informacje w kolumnie Nazwa. Użyj tej nazwy procesu, aby utworzyć wykluczenie.
  • Przesłanie próbki do zespołu McAfee Labs do analizy — jeśli skaner wykrywa coś, czego według użytkownika nie powinien wykryć, lub nie wykrywa czegoś, co według użytkownika powinien wykryć, można wysłać próbkę do zespołu McAfee Labs.

Wykrycie przepełnienia buforu