Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Elementy poddane kwarantannie można dokładniej sprawdzić i ręcznie usunąć lub przywrócić za pomocą programu Konsola programu VirusScan.
Uwaga: W konsoli programu ePolicy Orchestrator należy użyć zadania klienckiego Przywróć elementy poddane kwarantannie, aby przywrócić elementy poddane kwarantannie.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. W programie Konsola programu VirusScan na liście Zadanie kliknij opcję Zasada Quarantine Manager, aby otworzyć okno dialogowe Zasada Quarantine Manager.
 2. Kliknij kartę Menedżer, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych.
  • Przywróć.

  • Skanuj ponownie.

  • Usuń.

  • Sprawdź pod kątem fałszywych alarmów.

  • Wyświetl właściwości wykrywania.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z opisem wpływu, jakie wywarło działanie.

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie