Konsola programu VirusScan

Zasady Quarantine Manager można skonfigurować za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

  1. Na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Zasada Quarantine Manager i wybierz pozycję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Zasada Quarantine Manager.
  2. Zaakceptuj domyślny katalog kwarantanny lub wybierz inny.
  3. Aby skonfigurować liczbę dni zapisywania elementów w kwarantannie, kliknij opcję Automatycznie usuwaj dane poddane kwarantannie po upływie określonej liczby dni przechowywania i wpisz wartość w polu Liczba dni, przez które w katalogu kwarantanny mają być zachowane kopie zapasowe danych.

Konsola programu VirusScan