ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6

Zasady Quarantine Manager można skonfigurować za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Kliknij Menu | Zasada | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja ustawienia, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Akcje | Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Kategoria wybierz istniejącą zasadę.
  3. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  4. Wpisz nazwę nowej zasady.
  5. W razie potrzeby wpisz uwagi.
  6. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
  7. W kolumnie Akcje nowej zasady kliknij opcję Edycja ustawienia, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. Na stronie Kwarantanna zaakceptuj domyślny katalog kwarantanny lub wybierz inny.
 5. Aby skonfigurować liczbę dni zapisywania elementów w kwarantannie, kliknij opcję Automatycznie usuwaj dane poddane kwarantannie po upływie określonej liczby dni przechowywania i wpisz wartość w polu Liczba dni, przez które w katalogu kwarantanny mają być zachowane kopie zapasowe danych.

ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6