Konfigurowanie zasad kwarantanny

Należy uzyskać dostęp do okna Zasada Quarantine Manager w celu skonfigurowania zasad kwarantanny lub zaakceptowania ustawień domyślnych.

Zasady Quarantine Manager można skonfigurować za pomocą następujących konsoli interfejsu użytkownika.

Zadania

Konfigurowanie zasad kwarantanny