Elementy poddane kwarantannie

Elementy wykryte jako zagrożenia są czyszczone lub usuwane. Ponadto kopia elementu jest przekształcana do formatu uniemożliwiającego uruchomienie i zapisywana w folderze kwarantanny. Umożliwia to działania na elementach poddanych kwarantannie po pobraniu nowszej wersji pliku DAT, która może zawierać informacje umożliwiające wyczyszczenie zagrożenia.

Dodatkowe procesy to:
  • Przywróć.

  • Skanuj ponownie.

  • Usuń.

  • Sprawdź pod kątem fałszywych alarmów.

  • Wyświetl właściwości wykrywania.

Uwaga: Kwarantannie poddawanych jest wiele rodzajów skanowanych obiektów. Mogą to być pliki, pliki cookie, wpisy w rejestrze i wszystkie inne obiekty, jakie program VirusScan Enterprise skanuje w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Elementy poddane kwarantannie