Co się dzieje w przypadku wykrycia zagrożenia

W przypadku wykrycia zagrożenia reakcja zależy od konfiguracji programu VirusScan Enterprise.

Jeśli program VirusScan Enterprise jest skonfigurowany do automatycznego czyszczenia (zalecane ustawienie domyślne), działanie zależy od instrukcji czyszczenia zawartej w pliku DAT. Na przykład jeśli skaner nie może wyczyścić pliku lub jeśli stopień uszkodzenia pliku uniemożliwia jego naprawę, skaner może usunąć plik lub podjąć akcję pomocniczą w zależności od definicji w pliku DAT.

Gdy skaner nie może uzyskać dostępu do plików z potencjalnym zagrożeniem, przy ich zapisywaniu dodaje rozszerzenie .mcm do nazwy pliku.

Co się dzieje w przypadku wykrycia zagrożenia