Wykrycia i reagowanie

Po wystąpieniu i wykryciu zagrożenia następuje określenie, jak program VirusScan Enterprise jest skonfigurowany do reagowania i która funkcja wykryła zagrożenie. Zrozumienie tych różnic pomoże opracować i wdrożyć skuteczną strategię.


Spis treści

Wykrycia i reagowanie