Pobieranie pliku SuperDAT

Aby pobrać plik SuperDAT (SDAT), należy połączyć się ze stroną aktualizacji zabezpieczeń firmy McAfee.

Przed rozpoczęciem pracy

Zadanie

  1. Przejdź do strony aktualizacji zabezpieczeń firmy McAfee pod następującym adresem URL: http://www.mcafee.com/apps/downloads/security_updates/dat.asp
  2. Kliknij kartę SuperDATs i dwukrotnie kliknij plik sdatXXXX.exe, gdzie XXXX jest numerem ostatniej aktualizacji DAT.
    Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij dwukrotnie plik readme.txt.
  3. Zapisz plik wykonywalny w tymczasowej lokalizacji, używając jego domyślnej nazwy.

Pobieranie pliku SuperDAT