Instalowanie pliku EXTRA.DAT w systemie klienckim

Plik EXTRA.DAT można zainstalować w autonomicznym systemie klienckim po pobraniu go z laboratorium firmy McAfee. Informacje na temat pobierania pliku EXTRA.DAT zawarto w temacie Informacje o plikach DAT używanych w razie zagrożenia.

Przed rozpoczęciem pracy

Aby zaktualizować oprogramowanie zabezpieczające McAfee, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie opcję Pomoc.

  1. Po zakończeniu pobierania wyszukaj zapisany plik, uruchom plik wykonywalny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze. Plik wykonywalny EXTRA.DAT wykonuje następujące działania:
    • Usuwa z pamięci oprogramowanie rezydentne McAfee lub zatrzymuje usługi korzystające z bieżących plików DAT.
    • Kopiuje pliki DAT do odpowiednich katalogów programu.
    • Ponownie uruchamia składniki oprogramowania potrzebne do kontynuowania skanowania przy użyciu nowych plików DAT.
  2. Po zakończeniu aktualizacji plików DAT przez instalatora można usunąć pobrany plik lub zatrzymać jego kopię w celu dalszych aktualizacji.

Instalowanie pliku EXTRA.DAT w systemie klienckim