Instalowanie plików SuperDAT w repozytorium programu ePolicy Orchestrator

Po pobraniu pliku SuperDAT należy go zainstalować na serwerze ePolicy Orchestrator.

Przed rozpoczęciem pracy

Aby zaktualizować oprogramowanie McAfee, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Aby zainstalować plik SuperDAT na serwerze ePolicy Orchestrator, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Serwer Kroki…
  ePolicy Orchestrator 4.5 i 4.6
  1. Kliknij pozycje Menu | Oprogramowanie | Repozytorium główne, aby otworzyć stronę Pakiety w repozytorium głównym w konsoli programu ePolicy Orchestrator 4.5 i 4.6.
  2. Kliknij pozycje Akcje | Wprowadź pakiety.
  ePolicy Orchestrator 4.0
  1. Kliknij Oprogramowanie | Repozytorium główne, aby otworzyć stronę Pakiety w repozytorium głównym.
  2. Kliknij opcję Wprowadź pakiety, aby otworzyć stronę Wprowadź pakiety.
 2. Wybierz pozycję Super DAT (EXE), przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Potwierdź wybór i kliknij przycisk Zapisz. Na stronie Pakiety w repozytorium głównym na liście Nazwa zostanie wyświetlony nowy pakiet DAT.

Instalowanie plików SuperDAT w repozytorium programu ePolicy Orchestrator