Informacje o plikach DAT używanych w razie zagrożenia

Pliki DAT używane w razie zagrożenia, zwane EXTRA.DAT, zawierają informacje wykorzystywane przez program VirusScan Enterprise w celu wykrywania nowych wirusów. Gdy zostanie wykryte nowe złośliwe oprogramowanie i wymagane jest przeprowadzenie dodatkowej procedury wykrywania, laboratorium McAfee udostępnia plik EXTRA.DAT, opakowany w pliku wykonywalnym SuperDAT (SDAT) do czasu wydania normalnej aktualizacji plików DAT programu VirusScan Enterprise.
Uwaga: Firma McAfee nie udostępnia już pojedynczych plików EXTRA.DAT w witrynie pobierania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać plik EXTRA.DAT dla określonego zagrożenia, należy przejść do strony pobierania pliku Extra.dat z laboratorium McAfee Avert pod adresem https://www.webimmune.net/extra/getextra.aspx.

Pakiety SuperDAT

Plik wykonywalny SuperDAT jest samoinstalującym się pakietem. Może on zawierać także nowy aparat skanowania antywirusowego i inne składniki programu. Nazwa pliku ma format sdatXXXX.exe, gdzieXXXX to czterocyfrowy numer wersji pliku DAT, na przykład sdat4321.exe.

Gdy plik EXTRA.DAT zostanie wyodrębniony z pliku wykonywalnego SuperDAT i dodany do folderu Engine na dysku twardym, jest on używany przez program VirusScan Enterprise jako dodatek do normalnych plików DAT w celu wykrywania nowego wirusa. Dzięki temu program VirusScan Enterprise chroni komputer przed nowym złośliwym kodem, do czasu gdy zostanie udostępniona oficjalna wersja pliku DAT zawierająca informacje potrzebne do wykrycia i usunięcia oprogramowania złośliwego. Po wydaniu oficjalnej aktualizacji pliku DAT i zainstalowaniu jej plik EXTRA.DAT nie jest już potrzebny.

Uwaga: Pliki EXTRA.DAT pozostają w systemie przez 5 dni, a następnie są automatycznie usuwane. Pliki DAT programu VirusScan Enterprise należy aktualizować poprzez automatyczne pobieranie i instalowanie oficjalnych dziennych aktualizacji.

Informacje o plikach DAT używanych w razie zagrożenia