Konfigurowanie plików DAT używanych w razie zagrożenia

Pliki DAT używane w razie zagrożenia można pobrać ręcznie w celu ochrony systemu przed wirusem, do czasu gdy zostanie wydana normalna aktualizacja pliku VirusScan DAT.
Uwaga: Pliki EXTRA.DAT powinny być pobierane automatycznie w ramach automatycznych aktualizacji systemu klienckiego (AutoUpdate) lub zaplanowanego procesu pobierania przez program ePolicy Orchestrator. Patrz temat Aktualizowanie plików definicji wykrywania.
Konfigurowanie plików DAT używanych w razie zagrożenia składa się z dwóch etapów:
  1. Pobranie pliku DAT używanego w razie zagrożenia. Proces ten jest taki sam dla systemów klienckich i repozytoriów programu ePolicy Orchestrator.
  2. Zainstalowanie pliku DAT używanego w razie zagrożenia. Ten proces różni się w zależności od tego, czy jest wykonywany w systemie klienckim, czy na serwerze ePolicy Orchestrator 4.0 4.5 i 4.6.

W tej sekcji opisano każdy z tych procesów.


Spis treści

Konfigurowanie plików DAT używanych w razie zagrożenia