Konsola programu VirusScan

Właściwości alertów konfiguruje się za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie opcję Pomoc.

  1. Otwórz jedną z następujących właściwości, aby skonfigurować alerty.
    • Alerty — kliknij pozycje Narzędzia | Alerty, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości alertów.
    • Ochrona przed przepełnieniem buforu — wybierz zadanie Ochrona przed przepełnieniem buforu, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe właściwości Ochrona przed przepełnieniem buforu.
    • Skaner poczty e-mail działający podczas dostarczania — wybierz zadanie Skaner wiadomości e-mail działający podczas dostarczania, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe właściwości Skaner wiadomości e-mail działający podczas dostarczania. Kliknij kartę Alerty.
  2. Skonfiguruj opcje na kartach zasad alertów. Patrz temat Konfiguracja karty zasad alertów.

Konsola programu VirusScan