Konfiguracja karty zasad alertówZadanie Konfiguracja
Zasady alertów
  1. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja ustawień, aby otworzyć stronę Zasady alertów.

  2. Skonfiguruj pozycje Składniki, które generują alerty i Opcje menedżera alertów.

Zasady ochrony przed przepełnieniem buforu
  1. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja ustawień, aby otworzyć stronę Ochrona przed przepełnieniem buforu.

  2. Obok pola Ostrzeżenie systemu klienckiego kliknij opcję Po wykryciu przepełnienia buforu wyświetl okno dialogowe z komunikatem.

Zasady skanowania poczty e-mail podczas dostarczania
  1. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja ustawień, aby otworzyć stronę Buforowanie zasad skanowania wiadomości e-mail podczas dostarczania.

  2. Kliknij pozycję Alerty i skonfiguruj opcje Alert pocztowy dla użytkownika i Komunikat monitu o wybór akcji.

Konfiguracja karty zasad alertów