Konfigurowanie alertów i powiadomień

Otrzymywanie powiadomień po wykryciu potencjalnego zagrożenia odgrywa ważną rolę w ochronie środowiska pracy. Można użyć konsoli programu ePolicy Orchestrator lub programu Konsola programu VirusScan w celu skonfigurowania sposobu powiadamiania w przypadku wykrycia zagrożenia. W obu konsolach można skonfigurować opcje alertów, filtrować je według poziomu zagrożenia w celu ograniczenia ruchu związanego z alertami, a także konfigurować lokalne opcje alertów.

Konfigurowanie alertów i powiadomień