Dostęp do kwerend i desek rozdzielczych

Kwerendy i deski rozdzielcze służą do monitorowania aktywności oraz pomagają w określaniu akcji, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia zagrożenia. Użytkownik może używać wstępnie zdefiniowanych kwerend i desek rozdzielczych oraz tworzyć dodatkowe, dostosowane do własnych potrzeb. Informacje na temat kwerend i desek rozdzielczych można znaleźć w dokumentacji produktu ePolicy Orchestrator.

Kwerendy

W zależności od wersji programu ePolicy Orchestrator do kwerend można przejść w następujący sposób:

ePolicy Orchestrator 4.5 i 4.6
  1. Kliknij pozycje Menu | Raportowanie | Kwerendy, a zostanie wyświetlona strona z kwerendami.
  2. W okienku Kwerendy wpisz VSE: w polu Szybkie znajdowanie i kliknij przycisk Zastosuj. Na liście będą wyświetlane tylko kwerendy VirusScan Enterprise.

ePolicy Orchestrator 4.0
  1. Kliknij Raportowanie | Kwerendy, a zostanie wyświetlona strona z kwerendami.
  2. Na liście kwerend w prawym okienku przewiń w dół do kwerend zaczynających się ciągiem „VSE:”.

Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane kwerendy:

VSE: Zgodność w ciągu ostatnich 30 dni

VSE: Komputery, na których wykryto zagrożenia w danym tygodniu

VSE: Bieżące zmiany w pliku DAT

VSE: Zmiany w pliku DAT w ciągu ostatnich 24 godzin

VSE: Wdrożenie pliku DAT

VSE: Podsumowanie reakcji na wykrycie zagrożenia

VSE: Liczba wykrytych zagrożeń według etykiet

VSE: Oprogramowanie szpiegujące wykryte w ciągu ostatnich 24 godzin

VSE: Oprogramowanie szpiegujące wykryte w ciągu ostatnich 7 dni

VSE: Podsumowanie zagrożeń wykrytych w ciągu ostatnich 24 godzin

VSE: Podsumowanie zagrożeń wykrytych w ciągu ostatnich 7 dni

VSE: Liczba zagrożeń według poziomu zagrożenia

VSE: Nazwy zagrożeń wykrytych w danym tygodniu

VSE: Zagrożenia wykryte w ciągu ostatnich 24 godzin

VSE: Zagrożenia wykryte w ciągu ostatnich 7 dni

VSE: Zagrożenia wykryte w ciągu ostatnich 2 kwartałów

VSE: Zagrożenia wykryte w danym tygodniu

VSE: Dziesięć najczęściej łamanych reguł ochrony przed dostępem

VSE: Dziesięć najczęściej wykrywanych przepełnień buforów

VSE: Dziesięć komputerów z największą liczbą wykrytych zagrożeń

VSE: Dziesięć najczęściej wykrywanych zagrożeń

VSE: Dziesięć najczęściej występujących źródeł zagrożeń

VSE: Dziesięć najczęściej występujących zagrożeń w danej kategorii

VSE: Dziesięciu użytkowników z największą liczbą zagrożeń

VSE: Niepożądane programy wykryte w ciągu ostatnich 24 godzin

VSE: Niepożądane programy wykryte w ciągu ostatnich 7 dni

VSE: Zgodność z wersją 8.5

VSE: Zgodność z wersją 8.7

VSE: Zgodność z wersją 8.8


Deski rozdzielcze

Aby uzyskać dostęp do desek rozdzielczych w konsoli programu ePolicy Orchestrator, należy przejść do elementu Deski rozdzielcze.

Dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane deski rozdzielcze:
  • VSE: Zgodność z wersją 8.8
  • VSE: Dane dotyczące tendencji
  • VSE: Bieżące wykryte zagrożenia

Dostęp do kwerend i desek rozdzielczych