Konsola programu VirusScan

Konfigurowanie zasad skanowania poczty e-mail podczas dostarczania za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

  1. Na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Właściwości skanowania poczty e-mail podczas dostarczania i wybierz pozycję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe.
  2. Skonfiguruj opcje na poszczególnych kartach w oknie dialogowym właściwości skanowania poczty e-mail podczas dostarczania. Patrz temat Definicje pól karty zasad skanowania poczty e-mail podczas dostarczania.

Konsola programu VirusScan