Definicje pól karty zasad skanowania poczty e-mail podczas dostarczaniaKarta Definicje
Elementy skanowania
 • Określanie załączników i wiadomości, które mają być skanowane.
 • Skanowanie przy użyciu heurystyk w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń, które przypominają złośliwe oprogramowanie, nieznane wirusy makr oraz znajdowanie załączników z wielokrotnymi rozszerzeniami.
 • Skanowanie skompresowanych plików wewnątrz archiwów i odkodowywanie zakodowanych plików MIME.
 • Włączenie wyszukiwania niepożądanych programów przez skaner poczty e-mail.
 • Skanowanie treści wiadomości e-mail.
 • Konfigurowanie poziomu czułości funkcji Artemis.
  Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla skanowania poczty e-mail podczas dostarczania.
Akcje
W przypadku wykrycia zagrożeń:
 • Akcja podstawowa, podejmowana po wykryciu zagrożenia.
 • Akcja pomocnicza, podejmowana po niepowodzeniu pierwszej akcji.
W przypadku wykrycia niepożądanych programów:
 • Akcja podstawowa podejmowana w przypadku wykrycia niepożądanego programu.
 • Akcja pomocnicza, podejmowana po niepowodzeniu pierwszej akcji.

W obszarze dozwolonych akcji wyświetlanych w oknie dialogowym monitu należy wybrać odpowiednią akcję.

Alerty
 • Powiadomienie innego użytkownika o wykryciu wiadomości e-mail zawierającej zagrożenie.
 • Umożliwia określenie komunikatu, jaki ma być wyświetlany użytkownikowi w przypadku monitu o wybranie akcji.
Raporty
 • Włączanie rejestrowania aktywności.
 • Określanie nazwy i lokalizacji pliku dziennika.
 • Określanie ograniczenia rozmiaru pliku dziennika.
 • Wybór formatu pliku dziennika.
 • Określanie danych rejestrowanych w dzienniku oprócz operacji związanych ze skanowaniem.
Ustawienia skanera programu Notes
Uwaga: Ta karta jest dostępna tylko dla skanowania poczty e-mail podczas dostarczania.

Konfigurowanie ustawień specyficznych dla programu Lotus Notes.

 • Skanowanie wszystkich baz danych na serwerze.
 • Skanowanie skrzynek pocztowych na serwerze we wskazanym głównym folderze skrzynki pocztowej.
 • Ignorowane aplikacje programu Notes.

Definicje pól karty zasad skanowania poczty e-mail podczas dostarczania