Skanowanie skryptów oraz sposób jego działania

Skaner skryptów pełni rolę składnika proxy dla rzeczywistego hosta skryptów systemu Windows. Przechwytuje on skrypty, a następnie skanuje je przed wykonaniem.

Na przykład skaner skryptów potwierdza, że:

  • Jeśli skrypt nie jest zainfekowany, jest przekazywany do rzeczywistego hosta skryptów.
  • Skrypt zawierający potencjalne zagrożenie nie jest wykonywany.
Ze sprawdzania można wykluczyć zaufane procesy i witryny sieci Web, w których używane są skrypty.
Uwaga: W systemach Windows Server 2008 wykluczenia adresów URL z funkcji ScriptScan nie działają w przeglądarce Windows Internet Explorer, dopóki nie zostanie zaznaczone pole wyboru Włącz rozszerzenia przeglądarki innych firm i system Windows Server 2008 nie zostanie ponownie uruchomiony. Szczegóły opisano pod adresem https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=KB69526.

Skanowanie skryptów oraz sposób jego działania