Konsola programu VirusScan

Skanowanie dysków sieciowych włącza się za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie opcję Pomoc.

  1. Na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu i wybierz pozycję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu.
  2. Kliknij kartę Elementy skanowania i opcję Na dyskach sieciowych, aby przeskanować pliki.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Konsola programu VirusScan