ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6

Zasady dla procesów domyślnych podczas uzyskiwania dostępu konfiguruje się za pomocą tych konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Kliknij Menu | Zasada | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja ustawienia, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Akcje | Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Kategoria wybierz istniejącą zasadę.
  3. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  4. Wpisz nazwę nowej zasady.
  5. W razie potrzeby wpisz uwagi.
  6. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
  7. W kolumnie Akcje nowej zasady kliknij opcję Edycja ustawienia, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. Na karcie Procesy kliknij opcję Konfiguruj różne zasady skanowania dla procesów: domyślnych, niskiego i wysokiego ryzyka, aby wyświetlić opcje Procesy domyślne, Procesy niskiego ryzyka lub Procesy wysokiego ryzyka.
 5. Na stronie zasad dla procesów domyślnych, niskiego ryzyka i wysokiego ryzyka podczas uzyskiwania dostępu skonfiguruj opcje na każdej z kart. Patrz Opcje karty ustawień procesów.

ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6