Jak skonfigurowane są ustawienia ogólne i ustawienia procesów

Zasady ogólne i zasady procesów skanera działającego podczas uzyskiwania dostępu są konfigurowane oddzielnie.
  • Ustawienia ogólne — obejmują opcje stosowane do wszystkich procesów.
  • Ustawienia procesów — pozwalają wybrać, czy dla wszystkich procesów ma być skonfigurowana jedna zasada skanowania, czy też mają być one różne dla procesów określonych przez użytkownika jako domyślne, niskiego oraz wysokiego ryzyka.

Jak skonfigurowane są ustawienia ogólne i ustawienia procesów