Skanowanie elementów podczas uzyskiwania dostępu

Skaner działający podczas uzyskiwania dostępu przegląda pliki w trakcie korzystania z nich, dzięki czemu zagrożenia są wykrywane nieustannie i w czasie rzeczywistym. Jest on również wykorzystywany przez funkcję Ochrona przed dostępem oraz funkcję Ochrona przed przepełnieniem buforu do wykrywania odpowiednio naruszeń ochrony dostępu oraz ataków wykorzystujących przepełnienie buforu.

Spis treści

Skanowanie elementów podczas uzyskiwania dostępu