Konfigurowanie kart zadań skanowania na żądanie

Produkt VirusScan Enterprise obejmuje zadanie skanowania na żądanie. Można użyć zadania domyślnego i utworzyć nowe zadania.

Należy skonfigurować opcje na każdej karcie. Definicję opcji na każdej karcie można uzyskać po kliknięciu znaku ? lub opcji Pomoc.


Definicje kart


Karta Definicje
Lokalizacje skanowania
 • Określa lokalizacje i elementy, które mają być skanowane.
 • Uwzględnia uruchomione procesy.
 • Uwzględnia podfoldery podczas skanowania.
 • Uwzględnia sektory rozruchowe podczas skanowania.
 • Uwzględnia klucze i wartości rejestru podczas skanowania.
 • Uwzględnia pliki cookie podczas skanowania.
Przestroga:
Zakończone niepowodzeniem skanowanie elementów Pamięć dla obiektów rootkit oraz Uruchomione procesy wiąże się z brakiem ochrony systemu przed działaniem wielu rodzajów złośliwego oprogramowania.
Uwaga: Po wyświetleniu okna dialogowego Skanowanie na żądanie — postęp lokalizacje skanowania są wyświetlane jako oddzielony przecinkami łańcuch poprzedzony tekstem Skanowanie w. Po zakończeniu procesów skanowania odpowiednie lokalizacje są usuwane z tego ciągu znaków.
Elementy skanowania
 • Pozwala skonfigurować, które pliki oraz typy plików mają być skanowane.
 • Włączanie skanowania na żądanie w poszukiwaniu niepożądanych programów.
 • Skanowanie wewnątrz archiwów i odkodowywanie zakodowanych plików MIME.
 • Skanowanie plików, które zostały przeniesione do magazynu.
 • Określa, czy ma być wykonywane skanowanie w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń przypominających niepożądane programy, koni trojańskich oraz wirusów makr.
Wykluczenia Umożliwia skonfigurowanie dysków, plików i folderów, które zostaną wykluczone ze skanowania, używając nazwy lub lokalizacji elementu, typu pliku albo jego wieku.
Wydajność
 • Skonfiguruj, kiedy i na jak długo ma zostać wstrzymane skanowanie.
 • Określ wykorzystanie systemu w procentach.
 • Konfigurowanie poziomu czułości funkcji Artemis.
Akcje
W przypadku wykrycia zagrożeń:
 • Akcja podstawowa, podejmowana po wykryciu zagrożenia.
 • Akcja pomocnicza podejmowana w przypadku wykrycia zagrożenia po niepowodzeniu pierwszej akcji.
W przypadku wykrycia niepożądanych programów:
 • Akcja podstawowa podejmowana w przypadku wykrycia niepożądanego programu.
 • Akcja pomocnicza podejmowana w przypadku wykrycia niepożądanego programu po niepowodzeniu pierwszej akcji.

W obszarze dozwolonych akcji wyświetlanych w oknie dialogowym monitu należy wybrać odpowiednią akcję.

Raporty
 • Włączanie rejestrowania aktywności.
 • Określanie nazwy i lokalizacji pliku dziennika.
 • Określanie ograniczenia rozmiaru pliku dziennika.
 • Wybór formatu pliku dziennika.
 • Określanie danych rejestrowanych w dzienniku oprócz operacji związanych ze skanowaniem.
 • Określanie zdarzeń, oprócz operacji skanowania, które mają być rejestrowane:
  • Włączenie ustawień sesji
  • Włączenie podsumowania sesji
  • Wyłączenie skanowania zaszyfrowanych plików
 • Włączenie alertów towarzyszących wykryciu plików cookie.
Zadanie Umożliwia określenie platform, na których może być uruchamiane dane zadanie skanowania na żądanie.
Uwaga: Ta karta jest dostępna tylko w programie ePolicy Orchestrator.

Konfigurowanie kart zadań skanowania na żądanie