Konfigurowanie zadań skanowania na żądanie

Sposób konfigurowania zadań na żądanie jest zależny od wykorzystywanej konsoli interfejsu użytkownika. Poniższe zadania opisują ten proces dla poszczególnych konsol interfejsu użytkownika.

Zadania

Konfigurowanie zadań skanowania na żądanie