Konsola programu VirusScan

W tej konsoli interfejsu użytkownika można skonfigurować funkcję pamięci podręcznej skanowania.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie opcję Pomoc.

  1. Kliknij kolejno opcje Narzędzia | Opcje ogólne oraz kartę Globalne ustawienia skanowania, aby wyświetlić okno dialogowe Globalne ustawienia skanowania.
  2. Skonfiguruj następujące globalne ustawienia pamięci podręcznej skanowania:
    • Kliknij opcję Zezwalaj na zachowywanie danych związanych ze skanowaniem podczas ponownego uruchamiania — Umożliwia zapisanie listy elementów, w których nie wykryto zagrożeń, przed ponownym uruchomieniem systemu.
    • Kliknij opcję Zezwalaj na użycie pamięci podręcznej podczas skanowania na żądanie — Umożliwia skanerowi na żądanie wykorzystanie istniejącej listy elementów, w których nie wykryto zagrożeń, w celu uniknięcia skanowania tych samych plików.
  3. Kliknij przycisk OK.

Konsola programu VirusScan