ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6

W tej konsoli interfejsu użytkownika za pomocą sekcji Opcje ogólne zasad zawartych można skonfigurować funkcję pamięci podręcznej skanowania.

Zadanie

Aby uzyskać definicje opcji, należy kliknąć w interfejsie znak ? lub opcję Pomoc.

 1. Kliknij Menu | Zasada | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  3. Wpisz nazwę nowej zasady.
  4. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. W sekcji Opcje ogólne zasad kliknij kartę Globalne ustawienia skanowania, aby skonfigurować ustawienia pamięci podręcznej skanowania programu VirusScan Enterprise.
 5. Skonfiguruj następujące globalne ustawienia pamięci podręcznej skanowania:
  • Kliknij opcję Zezwalaj na zachowywanie danych związanych ze skanowaniem podczas ponownego uruchamiania — Umożliwia zapisanie listy elementów, w których nie wykryto zagrożeń, przed ponownym uruchomieniem systemu.
  • Kliknij opcję Zezwalaj na użycie pamięci podręcznej podczas skanowania na żądanie — Umożliwia skanerowi na żądanie wykorzystanie istniejącej listy elementów, w których nie wykryto zagrożeń, w celu uniknięcia skanowania tych samych plików.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

ePolicy Orchestrator 4.5 lub 4.6