Konsola programu VirusScan

Właściwości dotyczące niechcianych programów można skonfigurować za pomocą tej konsoli interfejsu użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie opcję Pomoc.

  1. Na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Zasady dotyczące niepożądanych programów, a następnie kliknij opcję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Zasady dotyczące niepożądanych programów.
  2. Na stronie Zasady dotyczące niepożądanych programów kliknij kartę Elementy skanowania, aby skonfigurować:
    1. Kategorie niechcianych programów do wykrycia — na przykład oprogramowanie szpiegujące i reklamowe. Te kategorie są zdefiniowane w bieżącym pliku DAT.
    2. Wykluczenia — należy określić dokładną nazwę wykrywanego elementu, który ma zostać wykluczony, a nie nazwę pliku.
  3. Kliknij kartę Wykrywane elementy zdefiniowane przez użytkownika i określ pojedyncze pliki lub programy, które mają być traktowane jako niechciane. Dla każdego elementu określ nazwę pliku i podaj opis.

Konsola programu VirusScan