Konfigurowanie niechcianych programów

Aby ochronić komputer przed potencjalnie niechcianymi programami, należy skonfigurować kategorie niechcianych programów, jakie mają być wykrywane w danym środowisku.

Proces konfiguracji tej funkcji składa się z dwóch etapów:

  1. Skonfiguruj zasady dotyczące niechcianych programów w celu zdefiniowania, które potencjalnie niechciane programy mają być wykrywane i wykluczane:
    • Wybierz przy użyciu wstępnie zdefiniowanej listy dostarczanej wraz z bieżącym plikiem DAT całe kategorie programów lub określone programy z kategorii.
    • Określ wykluczenia.
    • Utwórz listę wykrywanych programów zdefiniowanych przez użytkownika.
  2. Włącz wykrywanie niepożądanych programów w skanerze działającym podczas uzyskiwania dostępu, na żądanie i skanującym pocztę e-mail, a następnie określ akcje, które będą wykonywane po wykryciu niepożądanego programu.

Uwaga: Wykrywanie niechcianych programów przez skaner działający na żądanie włącza się inaczej, ponieważ zadanie skanowania na żądanie nie jest zasadą. Szczegóły zawiera temat Konfigurowanie zadań skanowania na żądanie.

Zadania

Konfigurowanie niechcianych programów