ePolicy Orchestrator 4.0

W obszarze Zasady ochrony przed dostępem można usunąć utworzone przez siebie reguły, które nie są już używane.

Zadanie

Aby uzyskać definicje opcji, należy kliknąć w interfejsie znak ? lub opcję Pomoc.

 1. Kliknij pozycje Systemy | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  3. Wpisz nazwę nowej zasady.
  4. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. W okienku po lewej stronie wybierz kategorię Reguły zdefiniowane przez użytkownika, a następnie w okienku po prawej stronie wybierz regułę, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij przycisk Usuń.
  Uwaga: Aby wyłączyć regułę bez jej usuwania, należy usunąć zaznaczenie opcji Blokuj i Raport. W razie potrzeby regułę tę można będzie włączyć ponownie.

ePolicy Orchestrator 4.0