Usuwanie reguł zdefiniowanych przez użytkownika

Reguły utworzone przez użytkownika, które nie są już używane, można usunąć.

Reguły utworzone przez użytkownika można usunąć za pomocą jednej z następujących konsoli interfejsu użytkownika.

Usuwanie reguł zdefiniowanych przez użytkownika