Opcje reguł blokowania plików i folderów

Reguły blokowania plików i folderów uniemożliwiają nieuprawnionym użytkownikom modyfikowanie, otwieranie i usuwanie określonych plików i folderów.


Definicje opcji


Opcja Definicja
Nazwa reguły Pozwala wprowadzić nazwę dla tej reguły.
Uwzględniane procesy Ogranicza dostęp do określonych procesów.
Wykluczane procesy Zezwala na dostęp do określonych procesów.
Nazwa blokowanego pliku lub folderu Blokuje dostęp to określonego pliku lub folderu.
Przeglądaj plik Przejście do pliku.
Przeglądaj folder Przejście do folderu.
Dostęp do plików w trybie do odczytu Blokuje dostęp do określonych plików w trybie odczytu.
Dostęp do plików w trybie do zapisu Blokuje dostęp do określonych plików w trybie do zapisu.
Wykonywanie plików Blokuje uruchamianie plików w określonym folderze.
Tworzenie nowych plików Blokuje tworzenie plików w określonym folderze.
Usuwanie plików Blokuje usuwanie plików z określonego folderu.

Opcje reguł blokowania plików i folderów