ePolicy Orchestrator 4.0

W obszarze Zasady ochrony przed dostępem można skonfigurować wstępnie zdefiniowane reguły ochrony przed dostępem.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Kliknij pozycje Systemy | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  3. Wpisz nazwę nowej zasady.
  4. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. Na stronie Zasada ochrony przed dostępem kliknij kartę Ochrona przed dostępem, aby wyświetlić okno Reguły ochrony przed dostępem.
 5. W okienku po lewej stronie wybierz jedną z kategorii wstępnie zdefiniowanych reguł, a następnie w okienku po prawej stronie wybierz określoną regułę:
 6. Skonfiguruj opcje Blokuj lub Raport albo jednocześnie Blokuj i Raport.
 7. Kliknij przycisk Edycja, aby skonfigurować opcję Szczegółowe informacje o regule.

ePolicy Orchestrator 4.0