Konfigurowanie wstępnie zdefiniowanych reguł

Wstępnie zdefiniowane reguły umożliwiają zabezpieczenie komputera przed niepożądanymi zmianami. Reguły te można włączać i edytować bez możliwości ich usunięcia.

Wstępnie zdefiniowane reguły ochrony przed dostępem obejmują następujące elementy:
  • Standardowe zabezpieczenia przeciwdziałające oprogramowaniu szpiegującemu
  • Najwyższy poziom zabezpieczeń przeciwdziałających oprogramowaniu szpiegującemu
  • Standardowe zabezpieczenie antywirusowe
  • Maksymalne zabezpieczenie antywirusowe
  • Kontrola infekcji masowych
  • Wspólne zabezpieczenia standardowe
  • Najwyższy poziom wspólnych zabezpieczeń
  • Ochrona maszyny wirtualnej

W temacie Sposób definiowania reguł ochrony przed dostępem znajdują się szczegóły dotyczące wstępnie zdefiniowanych reguł ochrony przed dostępem.

Wstępnie zdefiniowane reguły ochrony przed dostępem można skonfigurować za pomocą jednej z konsoli tego interfejsu użytkownika.

Konfigurowanie wstępnie zdefiniowanych reguł