Konsola programu VirusScan

We właściwościach Ochrona przed dostępem można skonfigurować reguły ochrony przed dostępem zdefiniowane przez użytkownika.

Zadanie

Definicje opcji można uzyskać, klikając w interfejsie znak ?.

 1. Na liście Zadanie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Ochrona przed dostępem i wybierz pozycję Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe.
 2. W okienku po lewej stronie wybierz kategorię Reguły zdefiniowane przez użytkownika, a następnie kliknij przycisk Nowa, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz nowy typ reguły.
 3. Wybierz typ reguły i kliknij przycisk OK. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Typy reguł zdefiniowanych przez użytkownika. Wyświetlone okno dialogowe reguły dostępu zależy od wybranego typu reguły.
 4. Skonfiguruj szczegóły reguły dostępu.
  • Reguła ochrony przed dostępem do portu sieciowego — patrz tabela opcji w temacie Opcje reguł blokowania portów.
  • Reguła ochrony przed dostępem do pliku lub folderu — patrz tabela opcji w temacie Opcje reguł blokowania folderów.
  • Reguła ochrony przed dostępem do rejestru — patrz tabela opcji w temacie Opcje reguł blokowania rejestru.
  Uwaga: Aby skonfigurować procesy, które mają być włączone lub wykluczone, zapoznaj się z tematem Włączanie i wykluczanie określonych opcji procesów.
 5. Kliknij przycisk OK. Nowa reguła zdefiniowana przez użytkownika zostanie wyświetlona w okienku po prawej stronie w kolumnie Reguły. Aby zmodyfikować nową regułę, wybierz ją i kliknij opcję Edycja.

Konsola programu VirusScan