Konfigurowanie ustawień ochrony przed dostępem

Opcja Zasady ochrony przed dostępem służy do zabezpieczania punktów dostępu do komputera i zapobiegania przerwaniu pracy procesów programu McAfee.
Przestroga:
Brak włączenia ochrony dostępu i umożliwienie zatrzymania usług programu McAfee pozostawia system niechroniony przed wieloma atakami ze strony złośliwego oprogramowania.
Można skonfigurować dwa rodzaje reguł ochrony przed dostępem.
 • Wstępnie zdefiniowane reguły — umożliwiają:
  • Otwarcie kategorii reguły ochrony przed dostępem w jednej z konsoli interfejsu użytkownika.
  • Wybranie działania blokowania i raportowania w przypadku naruszenia reguły.
 • Reguły zdefiniowane przez użytkownika — umożliwiają:
  • Utworzenie zdefiniowanej przez użytkownika kategorii reguł za pomocą jednej z konsoli interfejsu użytkownika.
  • Wybranie typu blokowania egzekwowanego przez regułę: blokowanie portów, blokowanie plików i folderów lub blokowanie rejestru.
  • Skonfigurowanie szczegółów reguły.
  • Zapisanie reguły i zmodyfikowanie jej w razie potrzeby w przyszłości.

Zadania

Konfigurowanie ustawień ochrony przed dostępem