Ochrona punktów dostępu do systemu

Ochrona przed dostępem zapobiega dokonywaniu niepożądanych zmian na komputerze przez ograniczenie dostępu do określonych portów, plików, udziałów oraz kluczy i wartości rejestru. Chroni też procesy programu McAfee przez uniemożliwienie użytkownikom ich zatrzymywania. Taka ochrona ma podstawowe znaczenie zarówno przed wystąpieniem masowej infekcji, jak i w trakcie jej trwania.

Ta funkcja na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł i kategorii oraz reguł zdefiniowanych przez użytkownika określa, które elementy mają być dostępne, a które nie. Dla każdej reguły można skonfigurować blokowanie naruszeń punktu dostępu oraz zgłaszanie ich w raporcie. Wstępnie zdefiniowane reguły i kategorie podlegają aktualizacji treści za pośrednictwem witryn aktualizacji McAfee.


Spis treści

Ochrona punktów dostępu do systemu