ePolicy Orchestrator 4.0

Konfigurowanie właściwości interfejsu Zasady opcji ogólnych

Zadanie

Definicję opcji na każdej karcie można uzyskać po kliknięciu znaku ?.

 1. Kliknij pozycje Systemy | Katalog zasad, a następnie na liście produktów wybierz opcję VirusScan Enterprise 8.8.0. Na liście Kategorie wyświetlane są kategorie zasad dla wersji VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Dodaj istniejącą zasadę lub utwórz nową. Edycja istniejącej zasady
  1. Na liście Kategoria wybierz kategorię zasad.
  2. W kolumnie Akcje kliknij opcję Edycja, aby otworzyć stronę konfiguracji zasad.

  Utwórz nową zasadę

  1. Kliknij opcję Nowa zasada, aby otworzyć okno dialogowe Nowa zasada.
  2. Na liście Utwórz nową zasadę na podstawie tej istniejącej wybierz jedno z ustawień.
  3. Wpisz nazwę nowej zasady.
  4. Kliknij przycisk OK. Nowa zasada zostanie wyświetlona na liście istniejących zasad.
 3. Na liście Ustawienia dla wybierz opcję Stacja robocza lub Serwer.
 4. Na karcie Opcje wyświetlania skonfiguruj ikony programu VirusScan Enterprise w zasobniku systemowym, które widzą użytkownicy, możliwości łączenia z systemami zdalnymi oraz opcje języka użytkownika.
 5. Na karcie Opcje hasła skonfiguruj zadania i opcje interfejsu użytkownika programu VirusScan Enterprise, które użytkownicy mogą zmieniać po podaniu prawidłowego hasła.

ePolicy Orchestrator 4.0