Konfigurowanie harmonogramu zadań

Aby skonfigurować uruchamianie zadań o określonej godzinie lub w określonych odstępach czasu, należy użyć okna dialogowego Ustawienia harmonogramu.

Przed rozpoczęciem pracy

Aby zaplanować wykonanie zadania, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Uprawnienia administratora umożliwiają użytkownikowi uzyskanie dostępu do klucza rejestru zaplanowanych zadań w trybie do zapisu.

Aby zaplanować zadanie, kliknij polecenie Harmonogram w oknie dialogowym właściwości zadania.

Przestroga:
Firma McAfee zaleca ustalenie harmonogramu skanowania na żądanie z minimalnymi przedziałami czasu pomiędzy elementami harmonogramu.
Zalecane McAfee minimalne przedziały czasu:
  • Codziennie — tylko w przypadku wystąpienia istotnej epidemii złośliwego oprogramowania.
  • Co tydzień — zalecane ustawienie.
  • Co miesiąc — dopuszczalne ustawienie.
  • Co kwartał — niezbędne minimum.

Definicje kart


Karta Definicje
Zadanie
  • Uruchamianie zaplanowanego zadania o określonych godzinach.
  • Zatrzymywanie zadania, jeśli jest wykonywane przez określoną liczbę godzin i minut.
  • Określanie ustawień konta użytkownika: nazwy użytkownika, domeny i hasła.
Harmonogram

Określanie częstotliwości harmonogramu i związanych z nią ustawień.

Konfigurowanie harmonogramu zadań